Hóa đơn điện tử S-Invoice

Hóa đơn điện tử S-Invoice

07/08/2023

Những lợi ích khi tích hợp phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử S-Invoice

Việc tích hợp phần mềm kế toán vào hệ thống hóa đơn điện tử S-Invoice sẽ tạo ra sự đồng bộ 100% giữa 2 hệ thống và đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp:

  • Tiết kiệm thời gian do cắt giảm quy trình nhập lại dữ liệu;
  • Dễ dàng hạch toán doanh thu, hạn chế những sai sót trong công tác đối chiếu sổ sách;
  • Thực hiện quá trình lập, xuất và gửi hóa đơn ngay trên phần mềm kế toán, bán hàng một cách nhanh chóng, chính xác;
  • Giúp doanh nghiệp tránh những sai sót không đáng có nhất là trong mùa quyết toán thuế cao điểm;
  • Giúp doanh nghiệp quản lý hệ thống bán hàng xuyên suốt, tập trung và khép kín.
Đăng ký gói 4G Viettel

Bình luận bài viết

Có thể bạn muốn xem?

Bạn cần hỗ trợ, chat ngay?
https://www.dmca.com/r/2m406k4